หน้าหลัก   :|  แนะนำโรงพยาบาล   :|  แนะนำหน่วยงาน   :|  ข่าวประชาสัมพันธ์   :|  LINK น่าสนใจ   :|  เวบบอร์ด   :|  สมุดเยี่ยม   :|   ติดต่อทีมพัฒนาเวบไซต์

 

 

 

เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่เป็นการใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง


ทุกข้อร้องเรียน ทุกข้อแนะนำ ทุกคำถามและความต้องการ
ที่ส่งเข้ามาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางโรงพยาบาล

ที่จะนำไปพัฒนาบริการด้านต่างๆ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของคุณผู้รับบริการให้ได้มากที่
สุด


...โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ...
ข้อร้องเรียนของคุณจะได้รับการส่งตรงถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กรุณาแจ้งที่อยู่ี่ที่สามารถติดต่อได้จริง คุณจะได้รับการติดตาม
และตอบกลับเพื่อแจ้งความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโดยเร็วที่สุด

แจ้งรายละเอียดดังนี้

เรื่อง:

ชื่อผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน :

E-mail address :

เบอร์โทรศัพท์:

รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน :

 

   

     
 

 

 

 

 

 
E-Mail  : ผู้ดูแลเวบไซต์

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
            โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4