หน้าหลัก   :|  แนะนำโรงพยาบาล   :|  แนะนำหน่วยงาน   :|  ข่าวประชาสัมพันธ์   :|  LINK น่าสนใจ   :|  เวบบอร์ด   :|  สมุดเยี่ยม   :|   ติดต่อทีมพัฒนาเวบไซต์

 

 

 

ทีมพัฒนาเวบไซต์ www.nmkhospital.net ยินดีต้อนรับ
คำแนะนำของผู้เยี่ยมชมจะนำสู่การพัฒนาให้เป็นเวบไซต์ที่มีคุณภาพต่อไป
ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ

 


  

     
 

 

 

 

 

 
E-Mail  : ผู้ดูแลเวบไซต์

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
            โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4