ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร   เยี่ยมชมชีววิถี ที่ รพ.หนองม่วงไข่


 

 
อ.ศกุนตลา ณ หนองคาย   บรรยาย/สาธิต ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผลสำเร็จการดำเนินงานชีววิถี รพ.หนองม่วงไข่ เรื่องเล่าดีดี   ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง คลิกชมภาพขยาย
 

 


  

     
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
            โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4