moph1              
 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่
Nongmuangkhai Hospital

 

     
 

ระกวดราคา / สอบราคา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุการแพทย์

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

 

 

  

ข่าวใหม่
.โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
       ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.หนองม่วงไข่


ขอเชิญชวน /// .............มอบของขวัญแด่คนที่เรารัก
เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือเครื่องวัดความดันโลหิต ไว้ประจำบ้าน
เพื่อความเข้มแข็งของสุขภาพของคนที่เรารักอย่างยั่งยืน

        ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สมศักดิ์  โสฬสลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่  ด้วย....แพทยสมาคมฯ ได้ทำพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ แก่แพทย์โครงการแพทย์ในดวงใจ
77 จังหวัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

  

             ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ทุกจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 

 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่


วันจันทร์ที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผ้าป่า

 

       
     

 

           
           
                   
               
     
  qr code nmk   Connect Error (1045) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)