moph1              
 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่
Nongmuangkhai Hospital

 

     
 

ระกวดราคา / สอบราคา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุการแพทย์

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

 

 

  

ข่าวใหม่ .โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

 

          ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ทุกจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 

 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่


วันจันทร์ที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผ้าป่า

ขอเชิญชวน ///
.............มอบของขวัญแด่คนที่รัก เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก
หรือเครื่องวัดความดันโลหิต ไว้ประจำบ้าน เพื่อความเข้มแข็งของสุขภาพของคนที่เรารักอย่างยั่งยืน

.องค์กรแบบอย่าง ของ สสส. สอจร.

 

       
     

 

           
           
                   
               
     
  qr code nmk   Connect Error (1045) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)