moph1              
 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่
Nongmuangkhai Hospital

 

     
 

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร  
 เยี่ยม รพ.หนองม่วงไข่ 28 ธ.ค.2560

ระกวดราคา / สอบราคา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุการแพทย์

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2561


 

 

  

ข่าวใหม่ .โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

.

ยินดีต้อนรับ

คณะนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
จาก สำนักงานสาธารณสุขจ.แพร่
26 มีนาคม 2561

 

ขอเชิญชวน /// ปีใหม่เมือง สงกรานต์ปีนี้
..................พร้อมใจกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มอบของขวัญเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องวัดความดันโลหิต ไว้ประจำบ้าน เพื่อความเข้มแข็งของสุขภาพอย่างยั่งยืน

    ขอขอบพระคุณทุกจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ
ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน
จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง
ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560ผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนตำบลน้ำรัด
ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการ
สมทบเงินจัดทำผ้าป่า มอบให้ รพ.หนองม่วงไข่ 
เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
ใช้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ที่บ้าน
 

ประกาศ
โครงการถนนพอเพียงในชุมชน ปี 2560

 

 

           
     

 

           
           
                   
             
     
  qr code nmk   Connect Error (1045) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)