moph1              
 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่
Nongmuangkhai Hospital

 

     
 


 

 

 

 ระกวดราคา / สอบราคา

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด
25 รายการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุการแพทย์

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2561


 

 

  

ข่าวใหม่

...โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 

    ขอขอบพระคุณทุกจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ
ร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน
จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง
ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560ผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนตำบลน้ำรัด
ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการ
สมทบเงินจัดทำผ้าป่า มอบให้ รพ.หนองม่วงไข่ 
เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
ใช้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ที่บ้าน
 

ประกาศ
โครงการถนนพอเพียงในชุมชน ปี 2560

 ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รพ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ คณะข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2561
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           
     

 

           
         
                   
             
     
  qr code nmk   Connect Error (1045) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)