โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่
Nong Muang Khai Hospital

 

     
 

ข่าวใหม่


.โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ขอเชิญชวน /// ...........
..มอบของขวัญแด่คนที่เรารัก
เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก
หรือเครื่องวัดความดันโลหิต ไว้ประจำบ้าน
เพื่อความเข้มแข็งของสุขภาพ
ของคนที่เรารักอย่างยั่งยืน


ระกวดราคา / สอบราคา

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

Link QR Code ตอบแบบสอบถาม
สำหรับผู้เข้าศึกษาดูงาน
ณ รพ.หนองม่วงไข่

 

          รับฟังบทซอภาษาเหนือ: คำเมือง

:          ซออื่อ รณรงค์ชาวแพร่มีสุขถาพดี2562

 

 

 

 

  

 

2563

 

       
               
           
             
         
  Connect Error (1045) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)