หน้าหลัก
แนะนำโรงพยาบาล
แนะนำบริการ
หน่วยงานภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมุดเยี่ยมชม
     
     
      

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


E-Mail  :ผู้ดูแลเวบไซต์

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4