• Welcome to ช่องทางสื่อสาร รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ NMK Community. Please login or sign up.
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า300MA

เริ่มโดย infomember1, พ.ค. 28, 2021, 11:15 am

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

infomember1

ประการผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 MA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์