• Welcome to ช่องทางสื่อสาร รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ NMK Community. Please login or sign up.
 

General Category

แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

กระทู้: 43
หัวข้อ: 37

สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด

สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด
สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด
สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด

กระทู้: 2
หัวข้อ: 2

ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส

ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส
ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส
ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส

กระทู้: 95
หัวข้อ: 95

ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง

กระทู้: 19
หัวข้อ: 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กระทู้: 28
หัวข้อ: 27

Last post: ก.ย. 01, 2021, 10:07 am ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื่อ... by infomember1

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

กระทู้: 15
หัวข้อ: 8

ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ

ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ
ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ
ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ

กระทู้: 1
หัวข้อ: 1

ประสานงานเครือข่าย

ประสานงานเครือข่าย ส่งไฟล์ รายงาน
ประสานงานเครือข่าย
ประสานงานเครือข่าย ส่งไฟล์ แจ้งรายงาน

กระทู้: 0
หัวข้อ: 0

203 Posts in 189 Topics by 4 Members - สมาชิกล่าสุด: infomember2
กระทู้ล่าสุด: "รพ.หนองม่วงไข่ รับสมัครล..." (ม.ค. 20, 2022, 02:53 pm)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้

ออนไลน์: 3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 3 -  ออนไลน์มากที่สุด: 33 (ก.ย. 21, 2021, 02:38 pm)