• Welcome to ช่องทางสื่อสาร รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ NMK Community. Please login or sign up.
 

General Category

แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

กระทู้: 43
หัวข้อ: 37

สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด

สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด
สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด
สนับสนุนภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด

กระทู้: 2
หัวข้อ: 2

ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส

ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส
ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส
ห้องหลัก ITA องค์กรโปร่งใส

กระทู้: 95
หัวข้อ: 95

ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง

กระทู้: 23
หัวข้อ: 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กระทู้: 89
หัวข้อ: 88

ประกาศราคากลาง /คุณลักษณะ

ประกาศราคากลาง /คุณลักษณะ
ประกาศราคากลาง /คุณลักษณะ
ประกาศราคากลาง /คุณลักษณะ

กระทู้: 3
หัวข้อ: 3

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครบุคลากร-ผลการคัดเลือก

กระทู้: 22
หัวข้อ: 11

ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ

ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ
ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ
ประกาศเกียรติคุณ ความภาคภูมิใจ

กระทู้: 3
หัวข้อ: 2

Last post: ม.ค. 26, 2022, 12:36 pm Re: ร่วมใจขึ้นระบบ IPD P... by admininfo

ประสานงานเครือข่าย

ประสานงานเครือข่าย ส่งไฟล์ รายงาน
ประสานงานเครือข่าย
ประสานงานเครือข่าย ส่งไฟล์ แจ้งรายงาน

กระทู้: 0
หัวข้อ: 0

280 Posts in 261 Topics by 4 Members - สมาชิกล่าสุด: infomember2
กระทู้ล่าสุด: "รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื..." (พ.ค. 18, 2022, 03:21 pm)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้

ออนไลน์: 5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11 -  ออนไลน์มากที่สุด: 40 (พ.ค. 18, 2022, 03:40 pm)