moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
 

       2 สนใจ สอบถามข้อมูลการบริการ ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์280.....054 647458 - 9 ในเวลาราชการ

                                                                       

       
 

    2 แนะนำบริการ 1

        โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
               ให้บริการดังนี้

1.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
โรคคลินิกพิเศษต่างๆ ,ให้คำปรึกษา (เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,คอพอก,วัณโรค,สุขภาพจิต,เลิกเหล้า
,อดบุหรี่,บำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด,ตรวจเลือด-ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน )
2.
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.
บริการด้านทันตกรรม
4.
บริการรับฝากครรภ์
5.
การทำคลอด,การทำหมัน
6.
บริการการแพทย์แผนไทย
7.
ตรวจสุขภาพประจำปี
8.
บริการวางแผนครอบครัว
9.
บริการคลินิกเด็กดี /ตรวจพัฒนาการเด็ก
10.
บริการในชุมชน

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ มายื่นแสดงด้วยทุกครั้ง

 

                                                        3

เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยและบริการอื่นๆ โดยมีช่วงเวลาทำการตามเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ส่วนผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน และผู้มาคลอด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

                    1    2

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกดหมายเลขโทรศัพท์ 1669
หรือ 054-647458 จะมีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการท่าน ณ จุดเกิดเหตุ

 

คลินิกทันตกรรม
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับบริการในช่วงเวลาราชการ
                       วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี (อุด,ขูด,ถอน) เปิดให้บริการเวลา 16.30 - 20.00 น.
                       วันเสาร์  เปิดให้บริการเวลา์ 08.30 - 16.30 น.บริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาไทย
ให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ดังนี้
   1.บริการตรวจธาตุเจ้าเรือน ตรวจวิเคราะห์สุขภาพ
   2.การบริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า (Thai Traditional Massage and Foot Massage)          3.บริการประคบสมุนไพรและอบไอน้ำสมุนไพร
   4.บริการด้านอื่นๆ
     - จำหน่ายยาสมุนไพร ยาแผนไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
     - บริการข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้สนใจ

อัตราค่าบริการ (ต่อครั้ง)
1.นวดแผนไทยทั่วไป ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ค่าบริการ 150 บาท
2.นวดบำบัดเฉพาะโรค ระยะเวลาประมาณ 30-45 นาที ค่าบริการ 50 บาท
3.นวดฝ่าเท้า ระยะเวลาประมาณ 45 นาที ค่าบริการ 150 บาท
4.ประคบสมุนไพร ค่าบริการ 100 บาท
   *** ผู้มีสิทธิเบิกจากต้นสังกัดสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ


สิทธิพิเศษสำหรับ อสม.
1.สำหรับเฉพาะตัว อสม.ที่ทำงานไม่ถึง 10 ปี และผู้ใช้สิทธิร่วมของ อสม.(บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี)  
   สามารถเข้านอนพักในห้องพิเศษ  โดยได้รับส่วนลดค่าห้อง 50%
2.สำหรับเฉพาะตัว อสม.ที่ทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถเข้านอนพักในห้องพิเศษฟรีหมายเลขห้องจุดบริการต่างๆ
ห้องหมายเลข
1, 2 , 3
ห้องตรวจโรคทั่วไป
ห้องหมายเลข
4
ห้องตรวจนรีเวช
ห้องหมายเลข
5
ห้องชันสูตร
ห้องหมายเลข
6
ห้องจ่ายยา
ห้องหมายเลข
7
ห้อง X - Ray
ห้องหมายเลข
8
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ห้องหมายเลข
9
ห้องคลอด
ห้องหมายเลข
10
ห้องผ่าตัด
ห้องหมายเลข
11
คลินิกฟ้าใส
ห้องหมายเลข
12
ห้องให้คำปรึกษา
ห้องหมายเลข
13
ห้องกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
ห้องหมายเลข
14
ห้องงานประกันสุขภาพ
ห้องหมายเลข
15
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
ห้องหมายเลข
16
ห้องประชุม
ห้องหมายเลข
17
ห้องทันตกรรม
หมายเลข
18
ตึกผู้ป่วยใน
       
           
           
           
           
           
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4