moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
 

       2 สนใจ สอบถามข้อมูลการบริการ ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์280.....054 647458 - 9 ในเวลาราชการ

                                                                          80สายด่วน .....สายตรงถึงผู้อำนวยการ...........091 0780101....

  4

       
 

    2 แนะนำบริการ 1

        โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
               ให้บริการดังนี้

1.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
โรคคลินิกพิเศษต่างๆ ,ให้คำปรึกษา (เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,คอพอก,วัณโรค,สุขภาพจิต,เลิกเหล้า
,อดบุหรี่,บำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด,ตรวจเลือด-ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน )
2.
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.
บริการด้านทันตกรรม
4.
บริการรับฝากครรภ์
5.
การทำคลอด,การทำหมัน
6.
บริการการแพทย์แผนไทย
7.
ตรวจสุขภาพประจำปี
8.
บริการวางแผนครอบครัว
9.
บริการคลินิกเด็กดี /ตรวจพัฒนาการเด็ก
10.
บริการในชุมชน

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ มายื่นแสดงด้วยทุกครั้ง

 

                                                        3

เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยและบริการอื่นๆ โดยมีช่วงเวลาทำการตามเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ส่วนผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน และผู้มาคลอด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

                    1    2

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกดหมายเลขโทรศัพท์ 1669
หรือ 054-647458 จะมีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการท่าน ณ จุดเกิดเหตุ

 

คลินิกทันตกรรม
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับบริการในช่วงเวลาราชการ
                       วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี (อุด,ขูด,ถอน) เปิดให้บริการเวลา 16.30 - 20.00 น.
                       วันเสาร์  เปิดให้บริการเวลา์ 08.30 - 16.30 น.บริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาไทย
ให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ดังนี้
   1.บริการตรวจธาตุเจ้าเรือน ตรวจวิเคราะห์สุขภาพ
   2.การบริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า (Thai Traditional Massage and Foot Massage)          3.บริการประคบสมุนไพรและอบไอน้ำสมุนไพร
   4.บริการด้านอื่นๆ
     - จำหน่ายยาสมุนไพร ยาแผนไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
     - บริการข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้สนใจ

อัตราค่าบริการ (ต่อครั้ง)
1.นวดแผนไทยทั่วไป ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ค่าบริการ 150 บาท
2.นวดบำบัดเฉพาะโรค ระยะเวลาประมาณ 30-45 นาที ค่าบริการ 50 บาท
3.นวดฝ่าเท้า ระยะเวลาประมาณ 45 นาที ค่าบริการ 150 บาท
4.ประคบสมุนไพร ค่าบริการ 100 บาท
   *** ผู้มีสิทธิเบิกจากต้นสังกัดสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ


สิทธิพิเศษสำหรับ อสม.
1.สำหรับเฉพาะตัว อสม.ที่ทำงานไม่ถึง 10 ปี และผู้ใช้สิทธิร่วมของ อสม.(บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี)  
   สามารถเข้านอนพักในห้องพิเศษ  โดยได้รับส่วนลดค่าห้อง 50%
2.สำหรับเฉพาะตัว อสม.ที่ทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถเข้านอนพักในห้องพิเศษฟรีหมายเลขห้องจุดบริการต่างๆ
ห้องหมายเลข
1, 2 , 3
ห้องตรวจโรคทั่วไป
ห้องหมายเลข
4
ห้องตรวจนรีเวช
ห้องหมายเลข
5
ห้องชันสูตร
ห้องหมายเลข
6
ห้องจ่ายยา
ห้องหมายเลข
7
ห้อง X - Ray
ห้องหมายเลข
8
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ห้องหมายเลข
9
ห้องคลอด
ห้องหมายเลข
10
ห้องผ่าตัด
ห้องหมายเลข
11
คลินิกฟ้าใส
ห้องหมายเลข
12
ห้องให้คำปรึกษา
ห้องหมายเลข
13
ห้องกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
ห้องหมายเลข
14
ห้องงานประกันสุขภาพ
ห้องหมายเลข
15
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
ห้องหมายเลข
16
ห้องประชุม
ห้องหมายเลข
17
ห้องทันตกรรม
หมายเลข
18
ตึกผู้ป่วยใน
       
 

 

 

บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง

       
  กฎกระทรวง กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2560        
 

 

 

 

 

 

       
           
           
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4