icon_poll.gif   ...กิจกรรม...โอดี...Welcome to Kohchang...  icon_poll.gif  
   
 
 
  เก็บมาฝาก  อาการประทับใจจนต้องบรรยายมาเป็นภาพ กิจกรรมโอดี ของเรา รุ่น 1  กุมภาพันธ์ 2552  &  รุ่น 2  มีนาคม  2552  
   
 
            

 

 
   
     
   
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
   
     
   
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
.........สุขใจ ผ่อนคลาย ทุกวันทำงาน.........
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4