กิจกรรม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
 
 
 
   
 
จากกิจกรรมออกกำลังกายประจำวัน
สู่การนำเสนอระดับเขต
  ทีมนักกีฬาแอโรบิคแดนซ์ของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 
ชนะการประกวดแอโรบิคแดนซ์กีฬาสาธารณสุขจังหวัด
เป็นตัวแทนไปโชว์งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์เขต 16
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
   
   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4