กิจกรรม  
  icon_poll.gif ชีววิถี icon_poll.gif  
 
 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ร่วมสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"เศรษฐกิจพอเพียง"
โดยดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


 

                                              

: ติดตาม...Update แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง...CLICK

: สำเนา : แฟ้มกิจกรรมชีววิถี..//กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.CLICK


   
 
อ.ศกุนตลา ณ หนองคาย   บรรยาย/สาธิต ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผลสำเร็จการดำเนินงานชีววิถี รพ.หนองม่วงไข่ เรื่องเล่าดีดี   ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร  เยี่ยมชมชีววิถี ที่ รพ.หนองม่วงไข่ คลิกชมภาพขยาย
   
 
                                           
   
   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4