.
       
     
       
       
 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
Nongmuangkai Hospital
 
   
   
  icon_poll.gif จรรยาบรรณ และจริยธรรม ของข้าราชการและลูกจ้าง icon_poll.gif
 
 
: ข่าวสาร update :    
  ...............  
 
           ปฏิทินกิจกรรม
              ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
calendar


ประกาศ : ....รพ.หนองม่วงไข่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
                  ประเภทเงินบำรุง......

..............1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

..............2) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

../// โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน 5ส 3ก ดีเด่น ของเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2559
.........................................................................................................................ณ 7 กรกฎาคม 2559

มาตรการ 5ส 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่  โดยดำเนินการไปพร้อมๆกับมาตรการ 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง  โดยทำทุกวันศุกร์ในที่ทำงาน และกลับไปทำที่บ้านในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ส 3ก  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/// ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรทิพย์ อะทะเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.หนองม่วงไข่
....ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีระบาดของเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2559 โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค..

           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์คลินิกไร้พุง    

              คลินิกไร้พุง โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เปิดบริการทุกวัน ในเวลาราชการ
เพื่อสุขภาพดี  แข็งแรง  ห่างไกลโรคภัย  
และแม้ท่านจะเป็นผู้ป่วยก็แข็งแรงได้ และอยู่กับโรคอย่างมีความสุข
เราพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทุกท่านที่สนใจ 
รวมถึงท่านที่มีปัญหาสุขภาพ อาทิ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ 
หลอดเลือดสมอง   อ้วน  ไขมันในเลือดสูง  
 
              กิจกรรมในคลินิก 
ประเมินสุขภาพ คำแนะนำในการดูแลตนเอง เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
สมุนไพรและแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ    การออกกำลังกาย 
การดูแลสุขภาพจิต   และการลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา 


............................................................................................................

 

 

 

 

Application
กระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับประชาชนทั่วไป)
  .... รับฟังเสียงสวดมนต์ - กิจกรรมทำสมาธิก่อนการ ให้/ รับ บริการ.........
    รับชมสกู้ป เผยแพร่ที่ ช่อง7 สี รายการด้วยลำแข้งของคน รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
   

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2552

 

 
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4