วิสัยทัศน์: “โรงพยาบาลต้นแบบของการดูแลต่อเนื่องอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ เป็นองค์กรแห่งความสุข    
 

  ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  

 

 

..... ข่าวประชาสัมพันธ์ ...การดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของโรงพยาบาล..........

 

 

 

 

 

นพ.ปิยะพงษ์  ทองเพชร  
ผู้อำนวยการ


 

 

 

  

 


 

 

 

       
 
     
 
   
   

              

          
 
...สถิติการเยี่ยมชม
 
     
ติดต่อ : ผู้ดูแลเว็บไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4
-+++