วิสัยทัศน์: “โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีพอเพียง”    
 
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์    
 

..... ข่าวประชาสัมพันธ์ ...การดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของโรงพยาบาล.....

..... ประกาศ


 

พญ.กรวรา  เสถียรพัฒนากูล  
ผู้อำนวยการ


 

 

 

 


 

 

       
 
     
 
   
   

              

          
 
...สถิติการเยี่ยมชม
 
     
ติดต่อ : ผู้ดูแลเว็บไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4