วิสัยทัศน์: “โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีพอเพียง”    
 

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  

 

 

 

..... ข่าวประชาสัมพันธ์ ...การดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของโรงพยาบาล.....

..... ประกาศ รพ.หนองม่วงไข่ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

..................................ยื่นใบสมัคร 4-12 ตุลาคม 2564

 

 

นพ.ปิยะพงษ์  ทองเพชร  
ผู้อำนวยการ


 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
     
 
   
   

              

          
 
...สถิติการเยี่ยมชม
 
     
ติดต่อ : ผู้ดูแลเว็บไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4